Doświadczenie

Zapraszam wszystkich do nadsyłania własnych scenariuszy. Po weryfikacji, taki scenariusz zostanie udostępniony do rozgrywki — w trybie zamkniętym lub ogólnodostępnym. Szczegółowe informacje o wdrożeniu scenariusza do gry zostaną przekazane w bezpośredniej komunikacji mailowej.

Jak to się robi?

Od strony formalnej scenariusz to seria pytań oraz arkusz możliwych odpowiedzi.

W pracy nad scenariuszem najłatwiej oprzeć się na przykładowym formularzu. ⬇ Pobierz przykładowy formularz.

Uzupełnioną tabelkę wyślij na adres teleturniej.studio małpa gmail.com.