Doświadczenie

Teleturniej/doświadczenie to gra i osobisty eksperyment rozwijamy od 2020 roku. W jego ramach pracuję między innymi nad mechaniką gry, scenariuszem, silnikiem 3d i mechanizmem komunikacji w czasie rzeczywistym.

Efektem mojej pracy jest również mechanizm, który pozwala toczyć spotkania według scenariusza przygotowanego przez osoby trzecie. Od zawsze moim celem było umożliwienie współpracy nad przebiegiem rozgrywki i zaproszenie zainteresowanych do tworzenia własnych zdarzeń rozgrywających się w wirtualnym teleturniejowym studio.

Od strony technicznej gra funkcjonuje jako aplikacja webowa (javascript w przeglądarce, z wykorzystaniem bibliotek Vue.js oraz THREE.js) oraz serwer (node.js). Kod źródłowy gry dostępny jest na platformie https://github.com/teleturniej-studio

Zapraszam do kontaktu pod adresem teleturniej.studio małpa gmail.com.

Michał Szota